AD 2011

Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, ks. mjr Sławomir Jerzy PIĘT - z dniem 28 czerwca 2011 roku, mianowany  administratorem Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie; Biskup Polowy WP zaznaczył, że nie ulegają zmianie obowiązki Księdza Majora wynikające z wcześniej powierzonych urzędów; udzielił także władzy do asystowania przy małżeństwach wiernych wobec których pełni posługę kapelana zarówno w Lesznie, jak i w Głogowie;

 

Wypominki listopadowe 2011

Otaczajmy wszystkich, którzy odeszli z tego świata, modlitwą. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

 

 

Adwent 2011

Czas oczekiwania na przyjście Pana.

 

Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, ks. mjr Sławomir Jerzy PIĘT - z dniem 09 grudnia 2011 roku, odwołany z  urzędu administratora Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie; Biskup Polowy WP podziękował za gorliwą posługę duszpasterską w Garnizonie  Głogów;