01.05.2017r. - 09.12.2018r.

 


Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, z dniem 01.05.2017 na administratora parafii w Głogowie został wyznaczony ks. kpt. Michał ZIELIŃSKI - proboszcz parafii w Świętoszowie.

 

 

Z dniem 09.12.2018r. Dekretem Biskupa Polowego ks. kpt. Michał ZIELIŃSKI został odwołany z funkcji administratora parafii w Głogowie.