27.09.2016 - 30.04.2017


Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen.bryg. Józef Guzdek, z dniem 27.09.2016r. mianował  Proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie i kapelanem garnizonu Leszno ks. mjr Grzegorza Przewrockiego.

 

 


02.10. 2016r. o godz. 10.00 w kaplicy garnizonowej odbyła się oficjalna instalacja nowego proboszcza przez ks. kan. płk Zenona SURMĘ

- dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Podczas uroczystej mszy św. ksiądz dziekan przedstawił sylwetkę nowego  kapelana, po czym przekazał symbolicznie klucze. Uroczystość obecnością swoja zaszczycili :

- Dowódca Garnizonu- ppłk Adam KLISZKA

- Z-ca d-cy Szef Sztabu – kpt. Robert BOGUSZEWSKI

- Szef Węzła Łączności – czpo. mł. chor. Marek LUKAS

- Kierownik  GZ 43 WOG - pan Janusz KRUK

- ks. kan. Stanisław CZERWIŃSKI (kustosz sanktuarium św. Jakuba i kapelan policji oraz straży pożarnej w Głogowie).

Na koniec mszy św. Dowódca zabrał głos, witając nowego Kapelana i życzył mu owocnej pracy w posłudze duszpasterskiej.

 

 

 

30.09.2016 - Obchody Święta 4 Batalionu Inżynieryjnego. W czasie uroczystości został poświęcony pomnik saperów przez Bp Pawła Sochę w asyście kapelana Garnizonu Głogów ks.mjr Grzegorza Przewrockiego.

 

 

 

01.11.2016 - Odwiedziny grobów i modlitwa za zmarłych.

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych'' (2 Mach 12,46)

W listopadowej zadumie wspominany także tych, którzy odeszli już na wieczną wartę, poległych i zmarłych żołnierzy którzy całym swym życiem dochowali wierności złożonej przysięgi wojskowej: „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.” Delegacja 4 Batalionu Inżynieryjnego z księdzem kapelanem mjr Grzegorzem Przewrockim odwiedziła cmentarze w Głogowie. Na grobach głogowskich żołnierzy,  tych którzy pełnili służbę w czasie pokoju w garnizonie głogowskim jak również żołnierzy II Armii Wojska Polskiego poległych w walce z oddziałami niemieckimi po oficjalnym zakończeniu działań wojennych w maju 1945 roku, zapalone zostały znicze oznaczone logo jednostki, a ksiądz kapelan odmówił modlitwę za zmarłych i poległych. Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo pozostaje we wdzięcznej pamięci. Tę pamięć chcemy okazać ludziom, którzy tworzyli historię naszego garnizonu, a nie ma już ich wśród żywych.

 

 

 

10.11.2016 - Spotkanie dowódcy z pracownikami. Na stołówce żołnierskiej w Głogowie odbyło się spotkanie dowódcy - ppłk Adama Kliszki z pracownikami resortu obrony narodowej. Pan Pułkownik dziękował za pracę na rzecz jednostki. Przed wspólnym posiłkiem ks. kapelan odmówił modlitwę. Na zakończenie odbył się koncert zespołu wojskowego.

 

 

 

W dniu 10 listopada 2016 r. na cmentarzu przy ulicy Legnickiej odsłonięto wyremontowany Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego. W wydarzeniu udział wzięli weterani i ich rodziny, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, instytucji miasta oraz wojska. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Ks. mjr Grzegorz Przewrocki dokonał uroczystego poświęcenia pomnika.

 

 


W dniu 11 listopada 2016 r. odbyły się  uroczystości upamiętniające  98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto Niepodległości rozpoczęło się Mszą Świętą  w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Bożego Ciała. Mszy świętej  przewodniczył miejscowy  proboszcz, w koncelebrze modlili się księża z dekanatu i kapelan Garnizonu Głogów.  W święcie  uczestniczyła delegacja jednostek garnizonu z dowódcą ppłk Adamem KLISZKĄ oraz kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym. Następnie przed  Pomnikiem Dzieci Głogowskich odbył się uroczysty apel.

Uroczystość była  okazją do wręczenia Odznaki 4 Batalionu Inżynieryjnego ks.mjr Grzegorzowi Przewrockiemu, "Gwiazdy Afganistanu" dla kpt. Marka Bociana, aktów mianowania na kolejne, wyższe stopnie wojskowe dla żołnierzy oraz pamiątkowych medali i odznak. Odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów.

 

 

 


29 grudnia parafia wojskowa p.w. św. Jana Bosko obchodziła 20 - lecie istnienia. Z tej okazji o godz. 12:30 została odprawiona Mszy św. dziękczynna, której przewodniczył Dziekan Inspektoratu Wsparcia ks. prałat płk Zenon Surma.

W celebrze wzięli udział poprzedni i obecny proboszcz oraz kapłani z głogowskich dekanatów. We wspólnej modlitwie uczestniczył dowódca 4 Batalionu Inżynieryjnego wraz z żołnierzami, Poseł na Sejm Pani Ewa Drozd, władze miasta i powiatu Głogowa, służby mundurowe oraz wielu sympatyków tejże parafii.

Po uroczystej Mszy św. były i obecny proboszcz wręczyli osobom zasłużonym dla parafii medale okolicznościowe.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się na plac apelowy 4 Batalionu Inżynieryjnego na uroczystość przekazania dowodzenia przez ppłk. Adama Kliszkę, który dowodził Batalionem przez 9 lat. W czasie uroczystości ks. mjr Grzegorz Przewrocki udzielił uroczystego błogosławieństwa zdającemu i przyjmującemu obowiązki.

 

 

 

W dniu 13.04.2017 r. odbyło się spotkanie wielkanocne Dowódcy 4 Batalionu Inżynieryjnego z kadrą i pracownikami RON batalionu oraz Węzła Łączności. Dowódca cz. p. o. mjr Robert BOGUSZEWSKI złożył wszystkim życzenia spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Następnie ks. mjr Grzegorz PRZEWROCKI odmówił modlitwę oraz pobłogosławił potrawy świąteczne. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, dzieląc się jajkiem i składając sobie życzenia.

 

foto: 4 binż

 

 


W dniu 20.04.2017r. w 4 batalionie inżynieryjnym obchodziliśmy Święto Wojsk Inżynieryjnych. Uroczystą Mszę z okazji Święta odprawił ks. mjr Grzegorz PRZEWROCKI.

Uczestniczył w niej dowódca 4 głogowskiego batalionu inżynieryjnego mjr Robert BOGUSZEWSKI, zaproszeni na święto goście, liczne grono żołnierzy oraz społeczności lokalnej. Msza odprawiona została w asyście pocztu sztandarowego batalionu.

 

Foto: 4binż

 

 


W dniu 30 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczysta Msza św., podczas której pożegnano proboszcza Parafii wojskowej pw. św. Jana BOSKO - ks. mjr Grzegorza PRZEWROCKIEGO, który Dekretem J.E. Biskupa Polowego dra Józefa GUZDKA, został odwołany z funkcji Proboszcza i Kapelana Garnizonu Głogów. Rozpocznie on swoją posługę duszpasterską w ramach struktur NATO.

 

Foto: 4binż