05.09.2005 - 07.05.2010


AD 2005

Nowym Proboszczem Parafii pw. Św. Jana Bosko w Głogowie został ks. kpt. Rafał Kaproń. Wprowadzenia w urząd proboszczowski z polecenia Jego Ekscelencji ks. biskupa Polowego gen bryg. Tadeusza Płoskiego dokonał ks. płk Stanisław Szymański dziekan ŚOW.

Ks. Rafał Kaproń przybył do naszej wojskowej wspólnoty parafialnej po misji w Iraku gdzie był Kapelanem Samodzielnej Grupy Powietrzno - Szturmowej

W dniu Świętego Huberta (tj. 3 listopada 2005r.) Ks. Kapelan został poproszony przez myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 "Wilk" o odprawienie Mszy Świętej na rozpoczęcie sezonu łowieckiego. We mszy wzięli udział myśliwi którzy przybyli na polowanie z okazji rozpoczęcia sezonu.Kolacja Wigilijna 2005r. z Dowódcą Garnizonu.24 grudnia 2005 roku została odprawiona pierwsza Pasterka Polowa

W Pasterce wzięli udział żołnierze, kadra zawodowa wraz z rodzinami i licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta Głogowa.
Pasterka o 24.00 pod "gołym niebem".
Grudniowa noc ale jakże ciepła bo rozgrzana sercami zgromadzonych na placu ludzi.
Podczas Pasterki dzieliliśmy się opłatkiem. Mieliśmy także żywą szopkę, W której znalazły się owce, cielak, bażanty, kuropatwy. Żywa szopka cieszyła się wielkim powodzeniem u dzieci, które mogły przyjść i pogłaskać zwierzęta oraz je nakarmić. W przygotowaniu pasterki bardzo pomogli nam harcerze z Głogowskiego Hufca ZHP.
W pasterce uczestniczyli także dowódcy jednostek i instytucji garnizonu
z Dowódcą Garnizonu panem ppłk Markiem Baraniakiem na czele.AD 2006

Wielki Post

W środę popielcową rozpoczęliśmy czas pokuty i nawrócenia czas który ma nas przygotować do obchodów świat wielkiej nocy. W okresie wielkiego postu nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych, które dla nas wygłosił ks. kpt. Tomasz Koczy.

W wielkim tygodniu nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w liturgii, która bezpośrednio przygotowywała nas do Świat Wielkiej Nocy. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek liturgia była sprawowana w naszej wojskowej kaplicy.
W Wielki Piątek zgromadziliśmy się przy grobie Pańskim. W Wielką Sobotę liturgia sprawowana była w Amfiteatrze koło hali sportowej. W liturgii Wielkiej Soboty wzięło udział wielu żołnierzy i mieszkańców Głogowa. Liturgię wielkosobotnią rozpoczęliśmy od poświecenia ognia. Na zakończenie liturgii Wielkiej Soboty wzięliśmy udział w procesji Rezurekcyjnej.Po Świętach Wielkanocnych rozpoczęliśmy remont naszej wojskowej kaplicy.
Na początku wymieniliśmy oświetlenie prezbiterium i Ołtarza Głównego. Po zamontowaniu oświetlenia wzięliśmy się za wyrównywanie i gipsowanie ścian, które były w „opłakanym stanie”.Żołnierze z kompanii dowodzenia i zabezpieczenia pracowali z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.

Misje Święte 2006

W dniach 26-27 listopada naszą Parafię nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św Faustyny. Misje w Parafii Wojskowej w Głogowie rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem dziekana Wojsk Lądowych ks. płk Dariusza Kowalskiego, z udziałem kapłanów dekanatów głogowskich Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej.
Misje przeprowadził ks. por. Tomasz Koczy.
Wygłoszone nauki przybliżyły wiernym tematykę Miłosierdzia Bożego, w duchu nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II – „Miłość drugim imieniem Miłosierdzia”. Rekolekcjonista ukazując przesłanie i świadectwo życia św. Siostry Faustyny podkreślał, że są one darem Bożym dla współczesnego człowieka.


Boże Narodzenie 2006

Przygotowania Kaplicy do obchodów Święta Narodzenia Dzieciątka Jezus .

AD 2007

Wymiana ławek i stacji Drogi Krzyżowej.

Ksiądz Kapelan zamienił Krzyż św. wiszący nad Tabernakulum na obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego .

AD 2008

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - 19.04.2008r.

Koncert chóru "GAUDIUM" - 20.04.2008r.

Grudzień 2008

Zmiana wizerunku Tabernakulum.

Boże Narodzenie 2008

Pasterka i pierwszy dzień Świąt.

AD 2009

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczęły się od środy popielcowej i trwały trzy dni. Podczas nauk, nasz rekolekcjonista, kapelan ze Świętoszowa wołał wraz z Kościołem "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Nauki rekolekcyjne głoszone podczas Mszy świętych przybliżały nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi.


Triduum Paschalne 2009

Uroczyste obchody 900 rocznicy obrony Głogowa.
W dniach 5-6 września 2009 roku mieliśmy okazję do przypomnienia sobie historii Głogowa i jego obrońców z 1109 roku.
W pierwszy dzień obchodów mogliśmy zobaczyć walczących wojów, życie średniowiecznych mieszkańców tych ziem, stragany z naczyniami, bronią, biżuterią i innymi wyrobami. Gwoździem wieczoru była inscenizacja wydania Dzieci Głogowskich jako zakładników Henrykowi V oraz obrona Głogowa.
Męstwo i waleczność głogowskich wojów i mieszczan w odegranej bitwie nagrodzona została gromkimi brawami kilkutysięcznej publiczności.
W drugim dniu odbył się korowód historyczny, który przemaszerował od Ratusza pod pomnik Dzieci Głogowskich, gdzie Prezydent Miasta złożył kwiaty od mieszkańców.
Kolejną częścią obchodów była uroczysta msza święta za Głogów i Dzieci Głogowskie w "oprawie rycerskiej" w kolegiacie głogowskiej. Mszę celebrował biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.
Głogowianie mogli tego dnia posłuchać także wspólnego wykonania przez cztery chóry „Mszy o pokój”.
Inauguracyjna prezentacja iluminacji Kolegiaty zakończyła dwudniowe obchody jubileuszu obrony Głogowa w 1109r.


W dniach 21 - 23.09.2009r. w Częstochowie odbyły się rekolekcje dla kapelanów wojskowych. Wzięło w nich udział ok. 160 duchownych. Każdy dzień zaczynał się modlitwą brewiarzową (jutrznią) a kończył Apelem Jasnogórskim. W trakcie nauk kapelani odprawili Drogę Krzyżową. Na zakończenie rekolekcji duchowni uczestniczyli w spowiedzi św. a rekolekcjonista udzielił im odpustu zupełnego.

AD 2010

Odpust Parafii - Niedziela 31 stycznia 2010

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Maciej Grześ, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego z Leszna. Naszą uroczystość śpiewem uświetnił chór GAUDIUM.15 lutego 2010r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się odprawa księży kapelanów połączona z sesją synodalną Komisji ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji..


Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. ppor. Maciej Śliwa, wikariusz parafii wojskowej pw Matki Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu.
Ksiądz rekolekcjonista poprzez swoje słowa ukazywał nam Miłosierdzie Boga oraz ukazał drogę prowadzącą do świętości życia.
Składamy mu za to serdeczne podziękowania i życzymy obfitości łask Bożych w pracy duszpasterskiej. 


Kwiecień 2010

Zmiana obramowania i wystawienie na Ołtarzu Głównym obrazu Jezusa Miłosiernego.

Uroczystości Wielkanocne 2010.


Nasz Duszpasterz i Przyjaciel,
ks.kpt. Rafał KAPROŃ
po pięciu latach posługi w Garnizonie Głogów,
pożegnał się z Parafią, odprawiając w Kaplicy ostatnią Mszę świętą.
Odchodzi od nas służyć żołnierzom w Afganistanie, podczas VII zmiany ISAF.
Otoczmy Go modlitwą, w ten trudny czas misji pokojowej. Niech Matka Boża, Hetmanka Żołnierza, da Mu siłę i wytrwanie.