22.03.2011r. - 27.06.2011r.

 

AD 2011

Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, z dniem 22.03.2011 na administratora parafii w Głogowie został wyznaczony ks. ppor. Adam TUR z parafii żagańskiej.W związku z beatyfikacją Jana Pawła II ksiądz proboszcz dał do obramowania obraz błogosławionego i zawiesił w ołtarzu głównym.Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, ks. ppor. Adam TUR - z dniem 27 czerwca 2011 roku, odwołany z urzędu wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu; odwołany z funkcji kapelana 34. Brygady Kawalerii Pancernej i kapelana Szpitala Wojskowego w Żaganiu; odwołany z urzędu administratora Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie; mianowany wikariuszem Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha w Szczecinie; podjęcie obowiązków z dniem 28 czerwca 2011 r. Ksiądz Biskup podziękował za dotychczasową gorliwą służbę, którą pełnił jako wikariusz Parafii Wojskowej w Żaganiu i administrator Parafii Wojskowej w Głogowie;