Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia
Sakramentów Świętych

 

CHRZEST  

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
 •  

  BIERZMOWANIE

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

   

  I KOMUNIA ŚWIĘTA

  • metryka chrztu dziecka

   

  MAŁŻEŃSTWO

  • metryki chrztu, aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz,
  • dowody osobiste,
  • świadectwo bierzmowania,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

   

  POGRZEB KATOLICKI

  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)