01.09.2014 - 16.06.2016

 

AD 2014

Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, ks. mjr Stanisław GARBACIK z dniem 1 września 2014 roku został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie i kapelanem garnizonu Leszno.

Podczas mszy św., w ostatnią niedzielę sierpnia Ksiądz Major uroczyście wypowiedział "Wyznanie wiary" i na zakończenie Eucharystii został powitany przez Parafian i przybyłych Gości.

Przekazania obowiązków proboszczowskich dokonał Dziekan Sił Powietrznych Ks. prał. płk Janusz Radzik - proboszcz Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.


W końcu, po wielu miesiącach oczekiwania przez poprzedniego Proboszcza udało się zawiesić baner parafii wojskowej.

W piątek 3 października na fasadzie budynku, w którym mieści się kaplica wojskowa, w porozumieniu z RZI we Wrocławiu, konserwatorzy Sekcji Oddziału Infrastruktury Grupy Zabezpieczania nr 5 w Głogowie z 43 WOG-u w Świętoszowie, powiesili baner informujący o parafii wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie.

 


W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Obrony Narodowej od 6 do 10 października odbywał się "Podstawowy kurs wiedzy taktyczno-operacyjnej dla kapelanów". Celem kursu było przygotowanie kapelanów wojskowych do wykonywania zadań w czasie planowania, organizacji i prowadzenia działań niemilitarnych na szczeblu operacyjno-taktycznym. W kursie uczestniczył także ks. mjr Stanisław Garbacik proboszcz parafii wojskowej w Głogowie. W ostatnim dniu szkolenia kapelani otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, które wręczył płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI - cz.p.o. Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej.

zdjęcia wykonał ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda

 

17-18.10.2014 - Szczecin  V. Mistrzostwa Polski Księży  w Piłce Siatkowej i I. Mistrzostwa Szczecińskich VIP-ów

Mecz inauguracyjny piłki siatkowej rozpoczął się na obiektach sportowych Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie o godz. 16.00 w piątek po uroczystym losowaniu. W mistrzostwach wzięło ogólnie udział 9 drużyn w tym 5 drużyn kapłanów z terenu całego kraju, przy opiece 6 sędziów z PZPS. Po rozegraniu meczu rozpoczynającego Mistrzostwa pomiędzy kapłanami z archidiecezji częstochowskiej i kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego kolejne spotkania rozgrywano na hali ZUT-u w Szczecinie. Po zakończeniu rywalizacji sportowej o godz. 13.00 uroczyście podsumowano wyniki rozgrywek. Pierwsze miejsce zajęli księża z archidiecezji częstochowskiej, drugie księża z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trzecie księża salezjanie. Kapelani reprezentujący Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uplasowali się na miejscu piątym. Drużynę księży kapelanów reprezentowali następujący kapłani: ks. prał. płk rez. Jan Wołyniec, Ks. mjr Stanisław Garbacik, Ks. mjr Robert Krzysztofiak, Ks. mjr Marcin Kwiatkowski, Ks. mjr Tomasz Paroń, Ks. kpt. Hubert Andrzejewski, Ks. kpt. dr Sebastian Piekarski, Ks. por. Piotr Listopad, Ks. ppor. Marek Okoń, Ks. Mateusz Korpak, Ks. ppor. dr Sławomir Bylina. Czas spędzony na szczecińskiej ziemi był okazją do integracji duchowieństwa, oraz świeckich, którzy niejednokrotnie podkreślali wolę walki i zaangażowanie w rywalizacji sportowej również księży kapelanów. Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale ( sponsorowane przez PLPS) oraz dyplomy i pamiątki z rąk Krajowego Duszpasterza Sportowców ks. mgr Edwarda Plenia SDB, oraz ks. mgr Leszka Zioła SDB i ks. ppor. dr Sławomira Bylinę współorganizatorów Mistrzostw. Rozgrywki sportowe wpłynęły mobilizująco na księży kapelanów. Z myślą o następnych mistrzostwach i osiągnięciu lepszych wyników jednogłośnie podjęto myśl aby zorganizować trening zgrywający w garnizonie Głogów.

 

zdjęcia ks. Mateusz Korpak

 

,,Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych'' (2 Mach 12,46)

W listopadowej zadumie wspominany także tych, którzy odeszli już na wieczną wartę, poległych i zmarłych żołnierzy którzy całym swym życiem dochowali wierności złożonej przysięgi wojskowej: „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.” Delegacja 4 Batalionu Inżynieryjnego z księdzem kapelanem mjr Stanisławem Garbacikiem odwiedziła cmentarze w Głogowie. Na grobach głogowskich żołnierzy,  tych którzy pełnili służbę w czasie pokoju w garnizonie głogowskim jak również żołnierzy II Armii Wojska Polskiego poległych w walce z oddziałami niemieckimi po oficjalnym zakończeniu działań wojennych w maju 1945 roku, zapalone zostały znicze oznaczone logo jednostki, a ksiądz kapelan odmówił modlitwę za zmarłych i poległych. Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo pozostaje we wdzięcznej pamięci. Tę pamięć chcemy okazać ludziom, którzy tworzyli historię naszego garnizonu, a nie ma już ich wśród żywych.

Foto: Aleksandra Tyczyńska

 

21.12.2014 - Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia22.12.2014 - Spotkania opłatkowe w służbach mundurowych Garnizonu Głogów i Leszno

 

foto Jacek Siemiankowski

 

foto kpt Krzysztof Kaźmierczak

 

24.12.2014 - Uroczysta Pasterka rozpoczynająca obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego - fotorelacja

 

 

30.01.2015 - Wspólnota parafii wojskowej przeżywała doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Jana Bosko.

Swoją obecnością zaszczycili nas kapłani z głogowskich parafii oraz kapelani wojskowi. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. por. Marcin Czuchraniuk kapelan Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego. W uroczystości odpustowej uczestniczyli przedstawiciele instytucji wojskowych garnizonu: ppłk Adam Kliszka - Dowódca 4 Batalionu Inżynieryjnego, zastępca dowódcy mjr Mariusz Ślusarz, ppłk Piotr Mielniczuk - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, st.chor.szt. Zbigniew Ostrowski - Szef Węzła Łączności, Pani Marzenia Rudowicz - Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Głogowie, ppłk Piotr Urbaniec - Szef Wydziału Nieruchomości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu, Stefan Górawski Kierownik Klubu Batalionowego oraz parafianie i sympatycy parafii wojskowej. W oprawę liturgiczną włączyli się uczniowie Klasy Mundurowej działającej w Zespole Szkół im. Wyżykowskiego. Msza św. zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odmówieniem litanii ku czci św. Jana Bosko, hymnem Te Deum i błogosławieństwem.6-8.03.2015 - Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Wojskowej.

W ramach naszego przygotowania do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem odbyły się w naszej parafii w dniach 6-8 marca rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. por. Dariusz Kamiński.

fot. P. Kieruńczyk.

 

02 - 04.04.2015 - Święte Triduum Paschalne - fotorelacja.

fot. Kieruńczyk.

15.05.2015 r. - Przedsięwzięcia podjęte w bieżącym roku w kaplicy garnizonowej

W bieżącym roku zostały wykonane następujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę estetyki sakralnej kaplicy:

- nowe nagłośnie kaplicy

- nowe oświetlenie prezbiterium

- nowy podest prezbiterium wykonany z deski dębowej

- nowa główna nastawa ołtarzowa i ozdobione boczne wraz z grotą Matki Bożej

- nowy ołtarz i ambona

- odnowienie sufitu i ścian kaplicy

- wykonanie tynku ozdobnego na ścianach kaplicy

- nowe elementy dodatkowego wyposażenia prezbiterium: stolik na naczynia liturgiczne, odnowione kwietniki, tabliczka na numery pieśni

Zamierzenia:

- zakup sedili do prezbiterium

- do końca roku planowana jest wymiana starych ławek na nowe w drugiej części kaplicy

 

17.05.2015 r. - Uroczysta Msza Św. dziękczynna

Wspólnota Parafii Wojskowej p.w św. Jana Bosko przeżywała wyjątkową uroczystość - 15 rocznicę poświęcenia kaplicy, dokonanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia. Przez te lata kaplica była i nadal jest miejscem szczególnej łączności z Bogiem. Uroczystość stała się też okazją do okazania wdzięczności dla wszystkich ludzi dobrej woli i darczyńców którzy, przyczynili się do funkcjonowania tego miejsca. Proboszcz ks. Stanisław Garbacik na zakończenie liturgii wręczył pamiątkowe dyplomy dla osób zaangażowanych w życie parafii. Podziękował dowódcy 4 Batalionu Inżynieryjnego ppłk Adamowi Kliszce za życzliwość i przychylność. Szczególne podziękowania zostały skierowane dla Szefa Węzła Łączności st. chor. sztab. Zbigniewa Ostrowskiego. Przez wiele lat poświęca swój prywatny czas na dokumentowanie wydarzeń życia parafii na stronie internetowej. Podziękowania skierowane zostały także dla Pana Piotra Rosy wicedyrektora Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie i Pana Pawła Zacharzewskiego za ich wierną służbę przy ołtarzu. Proboszcz podziękował także Paniom: Danucie Szczurowskiej i Elżbiecie Kulik, które opiekują się kaplicą, dbając o wystój oraz prace porządkowe. Podziękowania zostały skierowane dla Pana Andrzeja Fiałkowskiego. To właśnie pod jego kierownictwem zostały wykonane prace stolarskie w prezbiterium wykazując się przy tym fachowością i zmysłem sakralnym. Ta uroczystość bowiem to również zakończenie prac remontowych w kaplicy. Nie sposób było podziękować wszystkim imiennie, dlatego ks. kpt. Tomasz Koczy sprawował Mszę Św. w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do funkcjonowania kaplicy garnizonowej.

 

Fot. Kieruńczyk

04.06.2015r. - Uroczystość Bożego Ciała w Parafii Wojskowej pw. Św. Jana Bosko w Głogowie - fotorelacja.


fot. Kieruńczyk.W dniach 15-16 czerwca, w Krakowie, odbyła się doroczna odprawa księży kapelanów Ordynariatu Polowego. Z okazji trwającego Roku Jana Pawła II duszpasterze wojskowi nawiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. Oprócz spraw formacyjnych i szkoleniowych podczas odprawy Biskup Polowy Józef Guzdek wręczył dekrety wyznaczające nowe zadania i obowiązki dla niektórych księży kapelanów. Został także omówiony stan przygotowań do pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę (5-14 sierpnia br.), wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin wojskowych a także przedsięwzięcia związane ze Światowym Dniem Młodzieży 2016.


 

W dniu 21 czerwca br. ks. mjr Stanisław Garbacik oraz ks. ppor. Piotr Furmański sprawowali Mszę św. dla żołnierzy odbywających ćwiczenia przygotowawcze do rakietowych strzelań bojowych. Więcej informacji: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/651_19749.html

 

2 sierpnia 2015 r. została utworzona strona naszej Parafii na Facebooku.

 

Zachęcam do odwiedzenia i śledzenia wydarzeń na profilu społecznościowym naszej wspólnoty.

https://www.facebook.com/parafia.wojskowa.glogow

 

 

 

10 sierpnia rozpoczął się III turnus kolonijny w Centrum Charytatywno-Społecznym im. bł. ks. kmdr Władysława Miegonia w Ustce. Na obóz przyjechało 59 dzieci z rodzin wojskowych i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dzieci miały okazję korzystać z licznych atrakcji w nadmorskiej miejscowości. Szczególną popularnością cieszyły się kąpiele w morzu przy wyjątkowo sprzyjającej w tym roku pogodzie połączone z zabawami na plaży takimi jak gra w piłkę siatkową, budowa zamków z piasku. Dzieci miały także możliwość korzystania z programu przygotowanego przez organizatorów. W trakcie turnusu wszyscy wypoczywający w Ustce wzięli udział w szkoleniu BHP, szkoleniu przeciwpożarowym i kursie Ratownictwa Medycznego, zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania na plaży i w morzu. Dzieci odwiedziły Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie mogły zobaczyć cykle na których szkolą się marynarze, którzy strzegą naszego morza. W czasie wypoczynku nie zabrakło również czasu na wycieczki i piesze wędrówki. Koloniści mieli możliwość poznać Ustkę i jej okolice, zwiedziły Bunkry Blüchera. Wielką frajdę sprawiły dzieciom zajęcia w Parku Linowym „Leśny Kot” w Słupsku. Wielkie wrażenie na uczestnikach kolonii wywarła wycieczka do Doliny Charlotty Resort & Spa. Tam na dzieci czekało wiele atrakcji zwiedzanie fokarium, ZOO, także przy pomocy tratwy i Kraina Bajek. Warto wspomnieć o wycieczce do Leonardi, dzieci miały czas na odpoczynek ale i na zabawę przy pomocy gier w większości wykonanych z drewna. Ostatnią ciekawą wycieczką był wyjazd do Strusiej Farmy w Kniewie. Dzieci z przewodnikiem zwiedziły farmę strusi i zobaczyły inne zwierzęta. Na koniec wszyscy zgromadzili się przy ognisku na pieczeniu kiełbasek i degustacji jaja strusiego. Uczestnicy kolonii brali udział w zajęciach i zabawach przygotowywanych przez opiekunów. W atmosferze radości dzieci uczyły się śpiewać, tańczyć, przygotowywały oprawę liturgiczną codziennych Mszy św. Cały turnus przebiegał w atmosferze otwartości i uśmiechu. Dzieci zmęczone, ale zadowolone i ubogacone nowymi przyjaźniami wróciły do domu.

https://www.facebook.com/parafia.wojskowa.glogow

 

W dniu 02.10.2015 r.  4 Batalion Inżynieryjny obchodził swoje święto. Doroczne obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy w kaplicy garnizonowej parafii wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie. Później odbył się uroczysty apel, podczas którego wyróżniono zasługujących na to żołnierzy, pracowników wojska, rezerwistów. Oficjalną część święta zakończyła defilada pododdziałów jednostek stacjonujących w garnizonie. Zasadniczym zadaniem jednostki w czasie pokoju jest zwalczanie skutków sytuacji kryzysowych przy współdziałaniu z Siłami Układu Pozamilitarnego. W ramach tych zadań żołnierze 4 Batalionu inżynieryjnego budowali dla mieszkańców gminy Gubin, w dniach od 12 do 16 października zastępczy most na rzece Werdawa.  Do czasu ukończenia budowy nowego, mieszkańcy gminy będą korzystali z mostu wojskowego.

 

Dnia 17.11.2015 r.  Biskup Polowy Wojska Polskiego ksiądz gen. bryg. Józef Guzdek odwiedził 4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie. Po powitaniu księdza generała dowódca batalionu – ppłk Adam Kliszka  zaprosił gościa do Sztabu, gdzie przedstawiono zarys oraz przeznaczenie jednostki. Następnie ksiądz biskup na sali odpraw spotkał się z kadrą wojskowa i pracownikami cywilnymi sztabu. Dowódca ppłk Adam Kliszka wręczył odznakę pamiątkową batalionu dziękując za wizytę i pamięć. Na koniec wizyty Biskup udał się do odnowionej kaplicy garnizonowej i zwiedził pomieszczenia funkcyjne kapelana, które wraz z kaplica służą posłudze duszpasterskiej całej społeczności wojskowej garnizonu Głogów.

W dalszej kolejności była wizyta w garnizonie Leszno. Stacjonujące tam jednostki wojskowe również objęte są posługą ks. mjr. Stanisława Garbacika. Dostojny gość został powitany na początku przez dowódców jednostek garnizonu Leszno. Zwiedzanie koszar rozpoczęło się od budynku w którym planowane jest  utworzenie Centrum Pomocy Rodzinie z działalnością duszpasterską. Ksiądz biskup wstąpił także do izby modlitw gdzie są  sprawowane niedzielne eucharystie dla żołnierzy. Następnie odbyło się spotkanie w sali tradycji 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego. Tam Pani porucznik Kamila Makowiecka – Fijołek przedstawiła historię i kultywowane tradycje dywizjonu. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie w 19 Samodzielnym Oddziale Geograficznym, gdzie ksiądz biskup zapoznał się z działalnością leszczyńskich geografów.

Zdjęcia por. Krzysztof Kazimierczak, chor. Jacek Sieminakowski

 

 

21.01.2016 r. Msza święta dziękczynna kapelanów Ordynariatu Polowego z okazji jubileuszu 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce. Eucharystię koncelebrowali z abp. Migliore kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski oraz bp Włodzimierz Juszczak OSBM, biskup ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz licznie przybyli kapelani z całej Polski.

Więcej informacji na: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/680_20648.html

 

Dnia 22 stycznia w kaplicy garnizonowej odbyła się Msza św. dziękczynna z okazji zakończenia zawodowej służby wojskowej st. chor. sztab. Zbigniewa Ostrowskiego, Szefa Węzła Łączności. Eucharystię w intencji Pana Zbigniewa sprawowali ks. mjr Rafał Kaproń i proboszcz parafii ks. mjr Stanisław Garbacik.  Na uroczystość do kaplicy przybył dowódca 4 Batalionu Inżynieryjnego ppłk Adam Kliszka, komendant WKU Głogów ppłk Piotr Mielniczuk oraz najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Okolicznościową homilie wygłosił ks. proboszcz podkreślając zaangażowanie Pana Zbigniewa  w służbę Ojczyźnie, swojej rodzinie a także aktywne uczestnictwo w życiu kościoła lokalnego. Na koniec mszy św. duszpasterze podziękowali za jego wkład w życie parafii wojskowej a pan Zbigniew na ręce ks. proboszcza złożył ryngraf dziękczynny za służbę, który zostanie umieszczony w grocie Matki Bożej.

 

04 - 06.03.2016 Plan Rekolekcji Wielkopostnych

22.04.2016 r. Święto 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego

Świętowanie 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego rozpoczęło się od uroczystej Mszy św., którą sprawował w intencji żołnierzy dywizjonu i byłych żołnierzy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego kapelan Garnizonu Leszno ks. mjr Stanisław Garbacik.

 

10.05.2016 - po pracach remontowych

W kwietniu 2015 r. rozpoczęły się  prace  remontowe w naszej kaplicy - Parafii Wojskowej Św. Jana Bosko. Zamierzeniem była zmiana wystroju przestrzeni  prezbiterium a przede wszystkim nadanie kaplicy sakralnego charakteru.  Remont przebiegał stopniowo. Najpierw wymieniono prezbiterium z nastawami ołtarzowymi, zastosowano  lite drewno dębowe. Ostatni etap prac to wymiana ławek. Prace zostały zakończone przed Świętami Wielkanocnymi. Poniższe fotografie obrazują  aktualny wystrój kaplicy. Obecnie to miejsce sprzyja modlitewnemu skupieniu oraz przyczynia się do jeszcze piękniejszego przeżywania liturgii.  Zachęcam do zapoznania się z fotogalerią.

Galeria przed pracami remontowymi

Galeria po wykonanych pracach remontowych

 

Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen.bryg. Józef Guzdek, z dniem 16.06.2016r. odwołał ks. mjr. Stanisława Garbacika z urzędu proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie oraz z funkcji kapelana garnizonu Leszno.
Jednocześnie z dniem 17.06.2016r. mianował proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Sebastiana Męczennika w Wędrzynie oraz kapelanem garnizonu Skwierzyna.
Uroczyste pożegnanie odbyło się 10 lipca na Mszy św. o godz. 10.00.
Życzymy wiele Łask Bożych i opieki Najświętszej Panienki w dalszej posłudze duszpasterskiej.

 

Foto: S. Górawski